Vải địa kỹ thuật dệt PET

Mã số sản phẩm :
Liên hệ

Công ty cổ phần HT Việt Nam nhà nhập khẩu vải địa kỹ thuật dệt cường độ cao. DJL ( Daejung) nhà máy Hàn Quốc mang thương hiệu PET. Vải địa kỹ thuật dệt Hàn Quốc DJL PET.

 DJL100/50 PET 100KN/50KN, DJL200/50 PET 200KN/50KN, DJL200/100 PET 200KN/100KN, DJL400/50 PET 400KN/50KN, DJL400/100 PET 400KN/100KN, DJL300/50 PET 300KN/50KN. 

Các sản phẩm được phân phối với giá tốt nhất.  Một số chứng chỉ nhập khẩu. CO, CQ

Hiển thị 1.jpgHiển thị 1.jpgHiển thị 1.jpgHiển thị 1.jpgHiển thị 1.jpgHiển thị 1.jpgHiển thị 1.jpgHiển thị 1.jpg