lưới đựng phân cho hoa lan

Mã số sản phẩm :
70₫

Lưới đựng phân bón cho hoa lan,đựng phân nhật,phân tan chậm,phân dê..

.bán theo cuộn hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.

 

Sản phẩm liên quan